Kategorie

Personalista - rekvalifikační kurz (akreditace MŠMT ČR) Zobrazit v plné velikosti

Personalista - rekvalifikační kurz (akreditace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Rychlý přehled

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský...

Více informací

13 915,00 Kč  s DPH

Cena za osobu

kapacita již byla naplněna, přihlášení je možné jen jako náhradník

Cílová skupina

Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru.

Popis

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá komplexní teoretické a praktické znalosti z moderní personalistiky. Orientuje se v pracovně právní a další legislativě (zákoník práce, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další předpisy), umí při své práci využívat prostředky výpočetní techniky (WORD, EXCEL, prezentace, Internet, elektronická pošta aj.) a ovládá administrativní personální dovednosti (tvorba písemných dokumentů dle platných norem, pravidla zakládání a skartace, vedení osobních spisů a pracovních míst). Absolvent je schopen samostatně zajišťovat náborové činnosti (orientace ve školní soustavě, nábor a výběr zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, NSK atd.) a vést agendu povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Zná hodnotící a motivační systémy zaměstnanců, vytváří možnosti jejich kariérového růstu a podílí se na tvorbě mzdového systému v organizaci. Absolvent má znalosti z oblasti kolektivního vyjednávání, které dokáže aplikovat v praxi.

Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

Uplatněnípersonalista, personální manažer, HR pracovník, HR manager, HR asistent, HR specialista nebo manažer lidských zdrojů

Výstupní doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista"

Rozsah: 120 vyuč. hodin

Program

  1. Pracovně právní a jiná legislativa (orientace v základních ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, předpisy upravující mzdy a platy, druhy pracovněprávních vztahů, zdravotní a sociální pojištění, personální management, pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a zaměstnanců)
  2. Využívání prostředků výpočetní techniky (orientace v operačním systému, textové a tabulkové editory, tvorba prezentace, vyhledání informací na internetu, elektronická pošta)
  3. Tvorba a spravování dokumentů v administrativě (tvorba písemných dokumentů, zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky, ukládání a skartace, vedení osobních spisů, vnitřní firemní dokumenty a předpisy)
  4. Agenda povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO (znalost základní legislativy BOZP a PO, základní pravidla pro školení zaměstnanců v BOZP a PO, povinnosti v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců)
  5. Vzdělávání zaměstnanců (základní přístupy, normativní vzdělávání, zajišťování školení a dalšího vzdělávání, přezkušování)
  6. Náborové činnosti (školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělávání, plánování lidských zdrojů, nábor a výběr zaměstnanců, Národní systém kvalifikací)
  7. Systémy hodnocení a odměňování (hodnoticí a motivační systémy, kariérový růst, mzdový systém)
  8. Kolektivní vyjednávání (povinnosti organizace s/bez odborové organizace, kolektivní smlouva)


Termín konání Místo konání Lektor
19.02.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
29.02.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
21.03.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
01.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
27.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
13.07.2016 08:00 - 12:00 (Zahájení kurzu) (Po - Pá (8:00-12:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
Forma Veřejné kurzy
Akreditace (typ) Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Jazyk Česky
Kód školení 2201600188

   Středisko vzdělávání s.r.o.

KontaktyAdresa 1. máje 11, 709 00 Ostrava, Česká Republika -
WWW: http://www.vsostrava.com
E-mail: info@vsostrava.com