Kategorie

„ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ  V ZÁKAZNICKÉM PROSTORU FINANČNÍ ORGANIZACE“ Zobrazit v plné velikosti

„ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ V ZÁKAZNICKÉM PROSTORU FINANČNÍ ORGANIZACE“

FBE Praha, s.r.o.

Rychlý přehled

Cíle:

  • zvýšit psychickou odolnost pracovníků přepážek při možném vzniku krizových situací (loupežné přepadení, výhružné telefonáty apod.)
  • tréninkem vytvořit předpoklady pro správné reakce řepážkových pracovníků na jednotlivé typy ohrožení
  • zvýšit úroveň bezpečnostního vědomí zaměstnanců ve finančních

Více informací

Máte-li zájem o "školení na míru", zašlete nám prosím předobjednávku e-mailem na adresu: fbe@fbe.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

Cílová skupina

Kurz je určen především pro pracovníky na přepážkách finančních organizací

Popis

Cíle:

  • zvýšit psychickou odolnost pracovníků přepážek při možném vzniku krizových situací (loupežné přepadení, výhružné telefonáty apod.)
  • tréninkem vytvořit předpoklady pro správné reakce řepážkových pracovníků na jednotlivé typy ohrožení
  • zvýšit úroveň bezpečnostního vědomí zaměstnanců ve finančních organizacích

Program

Obsah

Prevence mimořádných situací – jak se má správně chovat pracovník finanční organizace,aby minimalizoval riziko, že se stane objektem trestné činnosti.
Stres a jeho zvládání v krizových situacích – emoce v nás, bráníme se násilí, stres, stresové reakce, test na výkon a chybovost před a po zátěžové situaci, vyhodnocení testu.
Popis osob – identifikační znaky, kontrolní otázky, test.
Psychologie pachatele – základní typy pachatelů, jaké chování od nich můžeme očekávat.
Chování a činnost pracovníka na přepážce při loupežném přepadení – nátlaková situace, jak jednat při loupežném přepadení, různé strategie loupežného přepadení, tichý přepad, selhání tichého přepadu, vyplnění pátracího dotazníku, skupinová diskuze.
Chování a činnost pracovníka na přepážce při vzetí rukojmí – situace v zákaznickém prostoru peněžního ústavu, základní pravidla chování rukojmí, „spolupráce s pachateli“.
Stopy po loupežném přepadení – stopy ve vědomí lidí, trasologické, biologické, balistické, daktyloskopické a jiné druhy stop, základní pravidla pro zachování stop.
Krizová komunikace – obsah a forma komunikace se zákazníky, kteří se v čase loupežného přepadení nacházeli v zákaznickém prostoru peněžního ústavu.

Tréninkem možných reakcí na modelovaná kriminální rizika a pokrizové jevy a stavy
a vyplňováním jednotlivých identifikačních listů bezpečnostního manuálu se vytvářejí předpoklady pro správné bezpečnostní návyky zaměstnanců. Část modelových situací
je simulována figuranty, zvukovými efekty střelných zbraní a tematickými videonahrávkami.
V rámci kurzu obdrží účastníci pracovní materiál, který kromě promítaných slidů obsahuje ukázkové dotazníky (pátrací dotazník loupežného přepadení, dotazníky k výhružným telefonátům atd.) a podrobnější textové části k některým probíraným tématům.

Místo pro konání kurzu je nutné konzultovat s dodavatelem díky specifickým požadavkům.

Charakteristika a forma

  • rozsah kurzu je 2 dny (možno 1+1); doporučená velikost skupiny je max. 24 účastníků
  • kurz probíhá formou interaktivního skupinového tréninku za využití následujících pracovních metod: přednášky, skupinová a individuální práce, testy, analýza videofilmu, modelové situace, trénink možných reakcí na modelovaná kriminální rizika, diskuze, videotrénink
Forma Na míru
Jazyk Česky
Kód školení 8.1

   FBE Praha, s.r.o.

KontaktyAdresa Baarova 13, 140 00 Praha, Česká Republika -
WWW: http://www.fbe.cz
E-mail: fbe@fbe.cz