Kategorie

Lektoři:

Počet lektorů: 121

 • PhDr. Marie Svobodová, Ph.D.

  lektorka, trenérka a konzultantka v oblasti jazykové komunikace, kultury mluveného projevu a veřejných vystoupení, prezentačních dovedností, argumentace a techniky vyjednávání, mezikultruní komunikace ve světě podnikání


  Počet školení: 0

 • PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.

  lektor rozvojových programů soft skills, leadershipu, kouč


  Počet školení: 0

 • PhDr. MUDr. Miroslav Krejčíř

  Lékař, psycholog se specializací: holistický přístup k léčbě pacienta bez přílišného zatížení medikamenty podporující přirozenou spoluúčast pacienta na své léčbě, psychoterapie a psychologie, rehabilitace, masáže, akupunktura – ušní, autor metody 3 AXIS®

  Jaké školení lektoruje a proč je fajn na něj chodit:

  V posledních letech pracuje na tématu, kterým se zabývá už přes 40 let – vizuální komunikaci. Jeho systematizace poprvé vnáší jednotný systém znaků a pravidel – „gramatiku“ – tím se z „řeči“ těla stává konečně „jazyk“ těla. Jazyk je podle definice lingvistů systém znaků a pravidel. Řeč je schopnost vyjadřovat se pomocí jazyka - jazyk je tedy základem řeči. Řeči těla, jak byla dosud prezentovaná v knihách a seminářích ale právě onen jazyk (systém znaků a pravidel ) chyběl. 3AXIS Visual Language tento nedostatek odstraňuje.


  Počet školení: 0

 • PhDr. Oswald Schorm

  atestovaný psycholog, dlouholetý lektor manažerských a obchodních dovedností s trenérskými zkušenostmi z mnoha českých i zahraničních firem


  Počet školení: 0

 • Prof. Ing. Dr. Ivana Boháčková, CSc.

  Katedra ekonomiky, provozně ekonomická fakulta, ČZU Praha


  Počet školení: 0

 • RNDr. Libuše Vitáčková, PMP

  konzultantka a projektová vedoucí certifikovaná na projektovou metodiku PMI, projektovou metodiku IPMA a projektovou metodiku PRINCE2 na úrovni Practitioner s dlouhodobou zkušeností s konzultacemi a vedením úspěšných projektů především pro finanční instituce ČR i v zahraničí. Specializace v řízení agilních projektů (certifikace Scrum Master a Scrum Product Owner), v řízení realizace obchodních přínosů (Benefit Realisation Management), v řízení kvality, v řízení IT služeb (metodika ITIL), v aplikačním vývoji, v implementaci SAP a DMS a v řízení kontinuity obchodních činností.


  Počet školení: 0

 • Robert Pechač

  programátor a specialista na Microsoft Office s mnohaletými lektorskými zkušenostmi


  Počet školení: 0

 • Šlechta Pavel

  Absolvent Obchodní akademie v Liberci. Během své profesní praxe prošel řadou pracovních pozic. Pracoval v obchodních pozicích, manažerských i v oblasti lidských zdrojů jako lektor a HR partner. Má zkušenosti s náborem obchodních pozic i rozvojovými programy včetně tzv. Development center. Byl součástí konverze dvou společností. Pracoval i jako firemní lektor. Byl zodpovědný za vzdělávací projekty metodou On the job training. Na školeních se snaží předávat své praktické zkušenosti a dovednosti. Jeho lektorská činnost je zaměřená zejména na prodejní dovednosti pro prodejce a obchodníky. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí. Účastníci jeho kurzů oceňují znalost problematiky, pohodovou atmosféru, praktické zkušenosti a formu předávání zpětné vazby. Dále pak schopnost motivace skupiny i jednotlivce. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 5 let


  Počet školení: 0

 • Tomáš Líbal

  účetní a ekonomický poradce


  Počet školení: 0

 • Tomáš Marek

  Absolvent Strojírenské fakulty ČVUT, obor regulační a automatizovaná technika. Pracoval ve výrobních firmách na projektech zavádění nových technologií, později jako manažer exportu pro USA a Západní Evropu a jako vedoucí exportu a technických služeb. V FBE působí od roku 2000 jako lektor a konzultant v oblasti zvyšování kvality a efektivnosti podnikových procesů, specialista na projektové a procesní řízení a moderování zlepšovacích workshopů.


  Počet školení: 0

 • Vejsada Ondřej

  Absolvent Oaklands University obor psychologie a Univerzity Karlovy obor etopedie. Svou profesní kariéru věnoval dvěma směrům a to vzdělávání a obchodu. Má za sebou 10 let pedagogické a lektorské práce. Obchodem si prošel od základního stupně obchodního zastupování, přes Key Account Managera až po obchodního ředitele. V oblasti vzdělávání vede tréninky pokročilých prodejních dovedností, vyjednávání, komunikačních dovedností, osobního rozvoje a koučinku. Účastníkům kurzu poskytuje vždy přímou a jasnou zpětnou vazbu, dokáže velmi dobře vystihnout silné a slabé stránky všech účastníků. Zpětnou vazbu podává motivačně, takže účastníci kurz mají chuť se nadále rozvíjet. Na kurzech dokáže s účastníky realisticky nasimulovat složité situace ve vztahu klient - obchodník a platí doslova těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Jeho kurzy se vyznačují téměř až terapeuticky-osobním přístupem. Délka praxe v oblasti vzdělávání: 12 let


  Počet školení: 0