Kategorie

Lektor dalšího vzdělávání - rekvalifikační kurz (akreditováno MŠMT ČR) Zobrazit v plné velikosti

Lektor dalšího vzdělávání - rekvalifikační kurz (akreditováno MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Rychlý přehled

Profil absolventa: Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost. Umí vytvářet...

Více informací

16 928,00 Kč  s DPH

Cena za osobu

kapacita již byla naplněna, přihlášení je možné jen jako náhradník

Cílová skupina

Kurz je určen všem, kdo chtějí získat schopnosti a dovednosti pro práci lektora dalšího vzdělávání. Vhodné také pro interní školitele ve firmách, pro osoby, které se již zabývají vzdělávací či poradenskou činností a pro všechny, kdo by rádi předali své znalosti ostatním, ale nemají potřebnou odvahu, profesní kompetence či zkušenosti. Součástí kurzu je také tvorba vlastní vzdělávací akce pod vedením zkušeného odborníka a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

Popis

Profil absolventa: Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost. Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci. Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky. Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace a zlepší svůj projev, což využije nejen při výuce, ale také v osobním životě. Bude umět řešit problémy a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů. Orientovat se bude i v možnostech zpětné vazby a hodnocení, aby věděl, jak své aktivity zlepšovat a mohl tak získávat stále více spokojených posluchačů.

Uplatnění: lektor ve vzdělávacích institucích, soukromý učitel, instruktor praktických činností na pracovištích nebo v kurzech, interní či externí školitel ve firmách, osoba zabývající se poradenskou činností

Výstupní doklad: Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání"

Rozsah: 100 vyuč. hod.

Program

 1. Obsah a struktura vzdělávacího programu (vzdělávací cíle, kompetence, učební plán)
 2. Rozpracování učebního plánu do minutového scénáře
 3. Formy a metody vzdělávání, didaktické pomůcky
 4. Určení vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků
 5. Prezentace vzdělávacího obsahu, využití didaktických pomůcek, prezentační techniky
 6. Formulace a řešení problémů
 7. Verbální a neverbální komunikace, artikulace, český jazyk
 8. Modelové situace (nastavení, zahájení, průběh, řešení, vyhodnocení, možné reakce)
 9. Samostatné a skupinové práce (zadání, kontrola výsledků)
 10. Hodnocení účinnosti vzdělávací aktivity (kritéria hodnocení, evaluační nástroje, využití zpětné vazby)


Termín konání Místo konání Lektor
04.03.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
07.03.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
11.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
15.04.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu.) ( Pá (15:30-19:30), So (9:00-13:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
09.05.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu.) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
18.07.2016 08:00 - 12:00 (Zahájení kurzu.) ( Po - Čt (8:00-12:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
Forma Veřejné kurzy
Akreditace (typ) Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Jazyk Česky
Kód školení 2201600184

   Středisko vzdělávání s.r.o.

KontaktyAdresa 1. máje 11, 709 00 Ostrava, Česká Republika -
WWW: http://www.vsostrava.com
E-mail: info@vsostrava.com