Kategorie

Účetnictví a daňová evidence v programu Pohoda Zobrazit v plné velikosti

Účetnictví a daňová evidence v programu Pohoda

Středisko vzdělávání s.r.o.

Rychlý přehled

Profil absolventa: Absolvent umí samostatně vést účetnictví a daňovou evidenci (s využitím ekonomického a účetního programu Pohoda). Orientuje se v zákonné právní úpravě...

Více informací

15 113,00 Kč  s DPH

Cena za osobu

kapacita již byla naplněna, přihlášení je možné jen jako náhradník

Cílová skupina

Kurz je určen pro začátečníky nebo pro ty, kteří si chtějí oprášit základní znalosti a nabýt nové dovednosti z oblasti účetnictví a daňové evidence. Po absolvování kurzu získáte vědomosti a budete schopni vést samostatně účetnictví různým podnikatelským subjektům. V kurzu se navíc naučíte účtovat prostřednictvím ekonomického a účetního softwaru Pohoda, který získal řadu ocenění a patří k nejpoužívanějším programům!

Popis

Profil absolventa: Absolvent umí samostatně vést účetnictví a daňovou evidenci (s využitím ekonomického a účetního programu Pohoda). Orientuje se v zákonné právní úpravě účetnictví, umí účtovat o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku a bankovních úvěrech, zúčtovacích vztazích, nákladech a výnosech. Zná kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy, členění daní a daňové dopady a umí uzavřít účetní období. Zná zákonné předpisy upravující problematiku daňové evidence, umí evidovat doklady a účetně řešit veškeré obvyklé i méně časté situace, se kterými je možné se v daňové evidenci setkat. Orientuje se v DPH, umí zpracovávat mzdy a daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Uplatnění: hlavní účetní, daňoví účetní, všeobecní účetní, oblastní účetní, účetní specialista, senior účetní, provozní účetní, pokladní, fakturant, výrobní účetní, konzultant, finanční analytik, podpora finančního oddělení, ekonomický asistent, daňový specialista, daňový poradce, odborní pracovníci v oblasti daňové evidence, vedení účetnictví a daňové evidence jako samostatná fyzická osoba nebo ve firmách na hlavní pracovní poměr

Rozsah: 170 vyuč. hod. + zkouška

 

Program

 1. Základy účetnictví a podvojného účetnictví (zákon o účetnictví, účetní doklady, majetek podniku, zdroje financování, rozvaha, rozvahové a výsledkové účty, podvojný účetní zápis, zůstatky na účtech)
 2. Krátkodobý finanční majetek (charakteristika a oceňování, peníze, inventarizace, DPH, ceniny, účty)
 3. Zásoby (materiálu, zboží, vlastní výroby)
 4. Dlouhodobý majetek (odepisování, technické zhodnocení, pořízení a vyřazení)
 5. Zúčtovací vztahy (charakteristika, provozní zálohy, pohledávky, směnky, eskontní úvěry)
 6. Mzdy (složky mzdy, účtování, dohody, mzdový list)
 7. Daně a dotace (druhy, účtování)
 8. Náklady a výnosy (členění, daňový dopad, souvztažnosti)
 9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky (charakteristika, právní formy podnikání, kapitál, cizí zdroje)
 10. Rezervy, neuhrazené pohledávky, leasing (finanční, operativní)
 11. Uzavření účetního období (inventarizace, účetní operace, hospodářský výsledek, daň z příjmu, daňové povinnosti, konečná rozvaha, výkaz zisku a ztrát)
 12. Úvod do daňové evidence (předmět, cíl, obsah a forma daňové evidence, daňové doklady)
 13. Právní úprava daňové evidence (zákon o daních z příjmů, obchodní zákoník aj.)
 14. Vedení daňové evidence (postup účtování, evidence a deník příjmů a výdajů, daňová evidence pohledávek, daň z přidané hodnoty)
 15. Majetek, leasing v daňové evidenci (evidence, oceňování a vyřazování majetku, odpisy, automobil, cestovní náhrady, stravné, najatý majetek)
 16. Mzdy v daňové evidenci (výpočet mezd, zdanění fyzických osob, daňová přiznání k dani z příjmu FO)
 17. Účetnictví a daňová evidence s využitím účetního a ekonomického softwaru (práce v programu Pohoda)


Termín konání Místo konání Lektor
30.03.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
15.02.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po, St, Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
04.05.2016 15:30 - 19:30 (Zahájení kurzu) (Po - Pá (15:30-19:30)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
12.07.2016 08:00 - 12:00 (Zahájení kurzu) ( Po - Pá (8:00-12:00)) Středisko vzdělávání s.r.o., 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, - není uvedeno
Forma Veřejné kurzy
Akreditace (typ) Příprava a ověření zvláštní odborné způsobilosti
Jazyk Česky
Kód školení 2201600212

   Středisko vzdělávání s.r.o.

KontaktyAdresa 1. máje 11, 709 00 Ostrava, Česká Republika -
WWW: http://www.vsostrava.com
E-mail: info@vsostrava.com