Kategorie

Vektorová grafika v Corel Draw Zobrazit v plné velikosti

Vektorová grafika v Corel Draw

MARBES CONSULTING s.r.o

Rychlý přehled

V úvodu kurzu se účastníci seznámí s pojmem vektorová grafika, jejími základními vlastnosti, výhodami a nevýhodami, včetně srovnání s grafikou bitmapovou. Dále pak s popisem prostředí vektorového editoru, základními bloky,...

Více informací

Máte-li zájem o "školení na míru", zašlete nám prosím předobjednávku e-mailem na adresu: skoleni@marbes.cz a my Vás budeme neprodleně kontaktovat.

školení od (množství) sleva
Vektorová grafika v Corel Draw 7 -192,00 Kč

Cílová skupina

Vzdělávací program je vhodný pro začínající i mírně pokročilé uživatele se zájmem o vektorovou grafiku, kteří se chtějí naučit vytvářet či upravovat grafický materiál např. v podobě letáků, vizitek, plakátů, pozvánek, logolinků, ikon, grafických prvků pro web a mnoho dalšího. Mírně pokročilí uživatelé zde využijí i znalosti s jiných vektorových editorů (Adobe Illustrator, Inkscape a další). 

Popis

V úvodu kurzu se účastníci seznámí s pojmem vektorová grafika, jejími základními vlastnosti, výhodami a nevýhodami, včetně srovnání s grafikou bitmapovou. Dále pak s popisem prostředí vektorového editoru, základními bloky, nástrojovými lištami a přizpůsobením uživatelského prostředí. Veškeré metody a postupy budou demonstrovány na praktických příkladech s využitím nejpoužívanějších nástrojů. Na konci kurzu by měl být každý účastník schopen vytvořit například jednoduchou vizitku, plakát, leták, pozvánku nebo jednoduché logo a další. 

Program

  • Co je vektorová grafika, typy souborů, výhody a nevýhody.
  • Popis GUI – základní nastavení uživatelského prostředí, ukotvitelné panely.
  • Nastavení dokumentu (nastavení měrných jednotek, velikosti, orientace, možnosti a způsoby zobrazení plochy, důležité klávesy.
  • Vrstvy – tvorba a editace vrstvy, duplikování vrstev, svazování a slučování vrstev, uspořádání vrstev do složek.
  • Nejdůležitější kreslící nástroje, kresba a editace jednoduchých tvarů (změna velikosti, rotace, výplň a obrys, pořadí, seskupování, kombinace).
  • Nástroj text (vlastnosti textu, deformace textu po křivce).
  • Možnosti symetrie, zarovnávání a přichycení objektů a jejich možnosti.
  • Úprava objektů pomocí křivek, způsoby a techniky úprav.
  • Kresba složitějších obrázků (stínování, barevné přechody, kombinace vrstev).
  • Trasování (převod bitmapy na vektor).
Forma Na míru
Jazyk Česky
Kód školení 2201400104

   MARBES CONSULTING s.r.o

KontaktyAdresa Brojova 2113/16, 32600 Plzeň, Česká Republika -
WWW: http://www.marbes.cz
E-mail: skoleni@marbes.cz

   Mgr. Michal Pelc

Od roku 2009 odborný asistent ICT, lektor a tvůrce kurzů výpočetní techniky pro Krajské centrum vzdělávání a Jazykovou školu Plzeň. Externě také lektoruje pro Dům techniky Plzeň spol. s.r.o. a pro Graduu – CEGOS, a.s. Plzeň. Je autorem e-learningových kurzů pro KCVJŠ Plzeň a Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na kancelářský balík MS Office a grafické editory. Podílel se na tvorbě e-learningového systému pro podporu vzdělávání na Úřadu vlády České Republiky. Od roku 2013 certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.